Държавна лаборатория “Българска роза” ЕООД разполага с двама аналитични химици с дългогодишен опит, работещи по аналитичната част, които провеждат газ-хоматогравски анализи, традиционни анализи.

Също така, часто от екипа е специалист хамуриор, които приема първично и вторично, пречиства и устойностява маслата и изготвя търговски партиди от етерични масла.

Към дейността на ДЛ “Българска роза” периодично се привличат и експерти химици-аналитици при необходимост.

Името Държавна лаборатория “Българска роза” е запазена марка в чужбина, като добър партньор и гарант за качество на сертифицираните етерични масла.