Основна дейност на Държавната лаборатория “Българска роза” ЕООД през последните години е свързана преди всичко с окачествяване на етерични масла.

Осъществява продажба на етерични масла.

Също така лабораторията разработва индивидуални производствени практики и изготвя търговски партиди за износ на етерични масла.

Съхранява в специален трезор етерични масла на своите клиенти в отделни касети за тази цел.

Държавната лаборатория “Българска роза” ЕООД не е производствено предприятие, а осъществява контролни и помощни функции при износа на етерични масла.

Осъществяват се газ- и мас-хроматографски анализи.

 

Издава Държавен сертификат за качествените показатели на розовото и други етерични масла.