Държавна лаборатория “Българска роза” ЕООД разполага с двама аналитични химици с дългогодишен опит, работещи по аналитичната част, които провеждат газ-хоматогравски анализи и традиционни анализи.

Също така, част от екипа е специалист хамуриор, който пречиства и остойностява маслата и изготвя търговски партиди от етерични масла.

Към дейността на ДЛ “Българска роза” периодично се привличат и експерти химици-аналитици при необходимост.

Името Държавна лаборатория “Българска роза” е запазена марка в чужбина като добър партньор и гарант за качество на сертифицираните етерични масла.

 

Държавна лаборатория “Българска роза” има над 80-годишна история. Тя е наследник на техническата лаборатория към държавната Земеделска и Кооперативна банка, основана с Указ на Цар Борис III през 1929 година. Тогава и сега основната задача на лабораторията е била, чрез научни методи и технологии, да запази и поддържа качеството на розовото масло, изнасяно в чужбина и марката БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО.

След многократни опити лабораторията е въвела правила за работа с розово масло, при които се запазват физико-химичните свойства на етеричните масла, като се намаляват признатите загуби, т.н. фира при затопляне и/или филтриране.

През 2014 г. в резултат на усилията на експертите от Държавната лаборатория “Българска роза” и розопроизводители завърши процедурата на Европейския съюз по приемане на защитено географско наименование „БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО”

През изтеклата 2014 г. ДЛ „Българска роза“ е извършила обработка на близо 800 кг розово масло до стандарт “БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО”, което прави пазарен дял от над 45 % спрямо общото количество произведеното розово масло в България за същия период. Според издадените сертификати, лабораторията е подпомогнала  износа на 995 кг. розово масло.